آدرس: سمنان – شهرک صنعتی شرق – فاز یک – خیابان کوشش – شرکت ایران سگک

شماره تماس: ۳۳۶۵۳۰۵۸-۰۲۳

شماره تماس: ۳۳۶۵۳۰۵۷-۰۲۳

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۵۱۰۰۱۱۴