چرا ایران سگک؟

ارسال شده توسط :

چرا ایران سگک؟

– حق با مشتری است

– واحد نمونه تولیدی در سال ۱۳۷۲

– واحد نمونه صنعت سبز در سال ۱۳۸۳

– واحد نمونه تولیدی در سال ۱۳۸۵

– استفاده از مواد اولیه مرغوب

– استحکام در قطعات تولیدی

– تولید ۴ قطعه فوق ایمنی خودرو که قبلا به صورت وارداتی مورد استفاده قرار می گرفته است

– خدمات پس از فروش بابت انواع تولیدات و گارانتی محصولات

ادامه مطلب
۰